logo điện lạnh hưng thịnh

Công suất

Thương hiệu

Loại điều hòa

Tính năng

-10%

Điều hòa âm trần cassette Funiki

Điều hòa âm trần Funiki 1 chiều 18.000BTU CC18MMC1

15,500,000.00
-8%

Điều hòa âm trần cassette Funiki

Điều hòa âm trần Funiki 1 chiều 24.000BTU CC24MMC1

19,250,000.00
-5%

Điều hòa âm trần cassette Funiki

Điều hòa âm trần Funiki 1 chiều 36.000BTU CC36MMC1

28,400,000.00
-10%

Điều hòa âm trần cassette Funiki

Điều hòa âm trần Funiki 1 chiều 50.000BTU CC50MMC1

30,250,000.00
-6%

Điều hòa âm trần cassette Funiki

Điều hòa âm trần Funiki 2 chiều 18.000BTU CH18MMC

17,050,000.00
-7%

Điều hòa âm trần cassette Funiki

Điều hòa âm trần Funiki 2 chiều 24.000BTU CH24MMC

23,250,000.00
-6%

Điều hòa âm trần cassette Funiki

Điều hòa âm trần Funiki 2 chiều 36.000BTU CH36MMC

29,050,000.00
-3%

Điều hòa âm trần cassette Funiki

Điều hòa âm trần Funiki 2 chiều 50.000BTU CH50MMC

34,500,000.00

Công suất

Thương hiệu

Loại điều hòa

Tính năng

-10%

Điều hòa âm trần cassette Funiki

Điều hòa âm trần Funiki 1 chiều 18.000BTU CC18MMC1

15,500,000.00
-8%

Điều hòa âm trần cassette Funiki

Điều hòa âm trần Funiki 1 chiều 24.000BTU CC24MMC1

19,250,000.00
-5%

Điều hòa âm trần cassette Funiki

Điều hòa âm trần Funiki 1 chiều 36.000BTU CC36MMC1

28,400,000.00
-10%

Điều hòa âm trần cassette Funiki

Điều hòa âm trần Funiki 1 chiều 50.000BTU CC50MMC1

30,250,000.00
-6%

Điều hòa âm trần cassette Funiki

Điều hòa âm trần Funiki 2 chiều 18.000BTU CH18MMC

17,050,000.00
-7%

Điều hòa âm trần cassette Funiki

Điều hòa âm trần Funiki 2 chiều 24.000BTU CH24MMC

23,250,000.00
-6%

Điều hòa âm trần cassette Funiki

Điều hòa âm trần Funiki 2 chiều 36.000BTU CH36MMC

29,050,000.00
-3%

Điều hòa âm trần cassette Funiki

Điều hòa âm trần Funiki 2 chiều 50.000BTU CH50MMC

34,500,000.00