logo điện lạnh hưng thịnh

Công suất

Thương hiệu

Loại điều hòa

Tính năng

-51%

Điều hòa trung tâm VRV Daikin

Dàn nóng một chiều lạnh RXQ16AYM

Liên hệ

Công suất

Thương hiệu

Loại điều hòa

Tính năng

-51%

Điều hòa trung tâm VRV Daikin

Dàn nóng một chiều lạnh RXQ16AYM

Liên hệ